מדנס
flight banner  

 

הפנית רכישה קטן פספורטקרארד

 

 

פייסבוק

הוסף למועדפים דף הבית
עברית | English | العربية | русский
 OptionLogo-heb-web new אופציה פתרונות ביטוחיים בכל מצב בריאות
ביטוח לחולי סוכרת
ביטוח חולי לב
ביטוח חולי סרטן
ביטוח חולי אסטמה
ביטוח לאוטיסטים
ביטוח חולי כליות
ביטוח פונדקאות
ביטוח חולי כבד
ביטוח לנכים
קרוהן
S_hemophilia
שיתופי פעולה
א.י.ל   האגודה הישראלית לסוכרת
לוגו גפן חדש קטן   גפן מדיקל
  האגודה לסוכרת נעורים
לנשום   לנשום - עמותת חולי אסטמה
aids HIV   הוועד למלחמה באיידס
cf logo   איגוד סיסטיק פיברוזיס
עמותת כבד   עמותת מושתלי כבד
עמותת כליה   העמותה לחולי כליה ומושתלים
נכי צה"ל   פורטל נכי צה"ל
שחל   שח"ל
אחת מתשע   אחת מתשע
עמותת מפרקים צעירים לוגו   עמותת מפרקים צעירים
עלה   עלה - עמותה לחולי המופיליה
ALS   ישראלס חולי ALS
  קטעי סרטונים
  קטעי עיתונות
  הפורטל המשפטי
  מילון מונחים
ביטוח נסיעות
ביטוח נסיעות
ביטוח חיים
ביטוח חיים
ביטוח תרופות
ביטוח תרופות
ביטוח אמבולטורי
ביטוח אמבולטורי
ביטוח בריאות
ביטוח בריאות
ביטוח משכנתא
ביטוח משכנתא
ביטוח תיירים
ביטוח תיירים
ביטוח נוספים
ביטוחים נוספים
דף הבית >   מידע   > הנחיות משרד האוצר לביטוח בעלי מוגבלויות  
הנחיות משרד האוצר לביטוח בעלי מוגבלויות

הכרעה עקרונית בעניין חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  

ב 12/2/2015 פרסם משרד האוצר הנחיות כיצד על חברות הביטוח לנהוג בעת קבלה לביטוח של אנשים בעלי מוגבלויות, השורה התחתונה פשוטה - מותר לחברת ביטוח לדחות אדם מביטוח, אך עליה לנמק זאת ולהביא אסמכתא מנומקת לדחייתה.

באופציה חרטנו על דגלנו שעלינו לספק ביטוח לכל אדם בכל מצב רפואי, כך שאם תקבלו מכתב דחיה מחברת ביטוח, צור קשר ונשתדל לסייע.

באופציה אנו מספקים ביטוח לכל אדם בכל מצב רפואי מהסוגים הבאים:

ביטוח חיים בכל מצב רפואי

ביטוח משכנתא בכל מצב רפואי

ביטוח בריאות בכל מצב רפואי לכיסוי שירותים רפואיים שונים

ביטוח נסיעות לחו"ל בכל מצב רפואי

כמו כן ישנם סוגי ביטוח שניתן לספק לרוב המצבים הרפואיים כמו:

ביטוח בריאות מקיף

ביטוח סעודי

 

להלן הנחיית האוצר כלשונה:

 

 

 

 

 

 

 

מדינת ישראל

משרד האוצר- אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 

 

כ"ג בשבט התשע"ה
12 בפברואר 2015

שה. 2015-5198


לכבוד

  מנהלי חברות הביטוח

 

שלום רב,

  הנדון: הכרעה עקרונית בעניין חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות  

 

בהתאם להוראות סעיף 19לה(ז)(1) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק") אם החליט מבטח ליתן למבוטח יחס שונה, כמשמעותו בחוק, או סירב מבטח לבטח אדם, ימסור לו המבטח, הודעה מנומקת בכתב עם תמצית בסיס הנתונים, אם המבטח התבסס עליהם במתן ההחלטה, וכן תמצית המידע שעליו התבסס. על אף האמור, מבטח רשאי למסור את נימוקי החלטתו ותמצית המידע והנתונים, כמפורט להלן, באמצעות רופאו של המבטח.

מבירור פניות ציבור שהתקבלו באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון נמצא כי ישנן חברות ביטוח שבמקרים מסוימים אינן מוסרות הודעה מנומקת למבוטח בעל מוגבלות בעת שניתן לו יחס שונה או לאדם בעל מוגבלות שחברת הביטוח סירבה לבטחו, כפי שנדרש כאמור.

מתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981, הריני להורות כי חברת ביטוח תמסור למבוטח עם מוגבלות שניתן לו יחס שונה, כהגדרתו בחוק, או לאדם עם מוגבלות שסירבה לקבלו לביטוח, הודעה מנומקת בכתב, אשר תציין שהחלטת חברת הביטוח נבעה מכך שלהערכתה הסיכון הביטוחי המסויים עקב המוגבלות גדול בהשוואה לסיכון הביטוחי של מי שאינם בעלי אותה מוגבלות. ההודעה כאמור, תכלול גם תמצית של אחד מהעניינים הבאים לפחות: הנתונים האקטואריים, הנתונים הסטטיסטיים, מידע רפואי או מידע אחר לגבי הגידול בסיכון הביטוחי המסויים, שהיוו בסיס להחלטת חברת הביטוח כאמור, וכן את תמצית המידע שעליו הסתמכה ביחס לאותו אדם (כגון: הפניה לשני מאמרים מקצועיים או הפניה להנחיות מבטח משנה, בדבר תנאי חיתום שעליהם התבססה החברה לעניין החלטתה).

כך לדוגמא, אם חברת ביטוח סירבה לקבל לביטוח בריאות אדם שהוא בעל נכות מוחלטת צמיתה מלאה או הסובל מאי ספיקת כליות כרונית העולה לכדי היותו 'אדם עם מוגבלות' על פי החוק - תמסור לאותו אדם הודעה מנומקת בכתב כי סירבה לקבלו לביטוח עקב מצבו כאמור, ותצרף מידע עליו התבססה החלטתה: תמצית בסיס הנתונים, אם חברת הביטוח התבססה עליהם במתן ההחלטה וכן תמצית המידע שעליהם התבססה. בנימוקה כאמור יכולה החברה להתייחס למאמר מדעי מתחום הרפואה, למידע סטטיסטי רלבנטי, לחו"ד רפואית רלבנטית או מסוימת למקרה, או להנחיות מבטח משנה כאמור לעיל, מהם ניתן להסיק כי אדם בעל נכות מוחלטת צמיתה מלאה או הסובל מאי ספיקת כליות כרונית הוא בעל סיכון גבוה יותר מאדם שאינו במצבו, או כי בשל מצבו יש סיכוי גדול יותר כי אותו אדם יידרש לכיסויים הנכללים בפוליסת בריאות מעבר לסיכוי שמבוטח אחר שאינו במצבו יידרש להם.

יובהר כי ההודעה תכלול גם את הפרטים המצוינים בסעיף 19לה(ז)(2) לחוק, ותישלח בתוך המועד שנקבע לעניין זה בסעיף 19לה(ז)(3) לחוק.

 

יצוין כי במועד מתן הכרעה זו החל דיון בבקשה לאישור תובענה ייצוגית בנושא חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במסגרת ת.צ 43232-05-12 ש.י.ד.ה ואח' נ' מגדל ואח' (להלן: "הבקשה"). הכרעה זו אינה מעניקה לחברי הקבוצה את אותו הסעד המבוקש בבקשה, משום שעוסקת בהתוויית התנהלות חברות ביטוח מול אוכלוסייה בעלת מוגבלות, כך שתינתן לה הודעה מלאה כנדרש בחוק, ומשכך, החלטתי לפרסם הכרעה זו, על אף תחילת הדיון בבקשה כאמור.  

 

 

 

ליאורה הירשהורן, עו"ד

סגנית המפקחת על הביטוח

 

העתק:

דורית סלינגר, המפקחת על הביטוח

עו"ד אסי קליין, הלשכה המשפטית, משרד האוצר

שרונה פלדמן, מנהלת מחלקת ביטוח בריאות וסיעוד

 

 

 

 

דף הבית אודותינו מידע פורום שיתופי פעולה מאמרים Passportcard צור קשר