מדנס
flight banner  

 

הפנית רכישה קטן פספורטקרארד

 

 

פייסבוק

הוסף למועדפים דף הבית
עברית | English | العربية | русский
 OptionLogo-heb-web new אופציה פתרונות ביטוחיים בכל מצב בריאות
ביטוח לחולי סוכרת
ביטוח חולי לב
ביטוח חולי סרטן
ביטוח חולי אסטמה
ביטוח לאוטיסטים
ביטוח חולי כליות
ביטוח פונדקאות
ביטוח חולי כבד
ביטוח לנכים
קרוהן
S_hemophilia
שיתופי פעולה
א.י.ל   האגודה הישראלית לסוכרת
לוגו גפן חדש קטן   גפן מדיקל
  האגודה לסוכרת נעורים
לנשום   לנשום - עמותת חולי אסטמה
aids HIV   הוועד למלחמה באיידס
cf logo   איגוד סיסטיק פיברוזיס
עמותת כבד   עמותת מושתלי כבד
עמותת כליה   העמותה לחולי כליה ומושתלים
נכי צה"ל   פורטל נכי צה"ל
שחל   שח"ל
אחת מתשע   אחת מתשע
עמותת מפרקים צעירים לוגו   עמותת מפרקים צעירים
עלה   עלה - עמותה לחולי המופיליה
ALS   ישראלס חולי ALS
  קטעי סרטונים
  קטעי עיתונות
  הפורטל המשפטי
  מילון מונחים
ביטוח נסיעות
ביטוח נסיעות
ביטוח חיים
ביטוח חיים
ביטוח תרופות
ביטוח תרופות
ביטוח אמבולטורי
ביטוח אמבולטורי
ביטוח בריאות
ביטוח בריאות
ביטוח משכנתא
ביטוח משכנתא
ביטוח תיירים
ביטוח תיירים
ביטוח נוספים
ביטוחים נוספים
דף הבית >   מידע   > השוואת הגדרות "כיסוי מצב רפואי קיים "   
השוואת הגדרות "כיסוי מצב רפואי קיים "

השוואת הגדרות "כיסוי מצב רפואי קיים" בשוק הביטוח הישראלי בפוליסות ביטוח נסיעות לחו"ל
הנתונים לקוחים מתוך הפוליסות של החברות והקופות השונות.

 

הביטוח המשווק על ידי אופציה passport Card

כל לקוח יכול להתקבל עם  דף רשימה אישי שלו בו יצויין כי בניגוד לתנאי הפוליסה הרגילים הוא יבוטח.

 

חברת איילון

ב.כיסוי מורחב הכולל כיסוי להחמרה במצב בריאותי:
כיסוי למחלה בה חלה המבוטח או לתאונה שאירעה למבוטח במשך תקופת הביטוח, כולל כיסוי להחמרה בלתי צפויה במחלה אשר הייתה קיימת אצל המבוטח טרם מועד תחילת הביטוח,ובלבד שלא אושפז בגינה במשך שלושת החודשים שקדמו לכניסה לפוליסה
טיפול תרופתי כרוני:
טיפול תרופתי שגרתי שהמבוטח מקבל או הומלץ לו לקבל לתקופה של למעלה משלושה חודשים. כאשר נרכש כיסוי להחמרה,לא ייחשב טיפול תרופתי כרוני,כהגדרתו לעיל,כ "טיפול רפואי". 

לאומית

החמרה למחלה קיימת:
שינוי לרעה,פתאומי ובלתי צפוי במצב בריאותו של המבוטח, מחמת מחלה קיימת שהטיפול בה היה הכרחי בחו"ל כטיפול חרום, למעט מחלה או תאונה בגינן היה המבוטח בטיפול רפואי או בהשגחה רפואית בעת צאתו לחו"ל או במשך 6 חודשים שקדמו לצאתו לחו"ל ולמעט טיפול תרופתי למחלות כרוניות.

 

הראל דרכון זהב

אירוע:
תאונה או מחלה שארעו למבוטח לראשונה בחו"ל במשך תקופת הביטוח,למעט תאונה או מחלה בגינם היה המבוטח בטיפול רפואי ולו תרופתי בלבד או בהשגחה בעת צאתו לחו"ל או במשך 6 חודשים שקדמו לצאתו (להלן: "מחלה קיימת")
א.החמרה של מחלה קיימת:
שינוי לרעה,פתאומי ובלתי צפוי של מחלה קיימת שהטיפול בה היה הכרחי בחו"ל כטיפול חרום. במסגרת החמרה לא יכוסו מחלה ממאירה,מחלת הכשל החיסוני (AIDS) ,השתלת איבר/ים,דיאליזה, דמייליזציה (כולל טרשת נפוצה),סיסטיק פיברוזיס,צינתור לב,אנגיוגרפיה (בלון) ו/או כל הליך לפתיחת חסימה בכלי דם,ניתוח/י לב,השתלת קוצב לב.

 

מכבי

4.מחלה או מום שממנה סבל המבוטח קודם צאתו לחו"ל אולם החמרה של מצב בריאותו של המבוטח כתוצאה ממחלה או מום כזה מכוסה במסגרת פוליסה זו ,בכפוף להגדרות ב 4 ב'.
4 ב' החמרה: שינוי פתאומי ובלתי צפוי של מחלה קיימת שהטיפול בה היה הכרחי בח"ול כטיפול חרום ובתנאי כי לא הוחמרה ולא חל בה שינוי כלשהו בששת החודשים שקדמו לצאתו של המבוטח לחו"ל.

 

כלל

8.מחלה קיימת:
מחלה או תאונה אשר בגינן היה המבוטח בטיפול רפואי או בהשגחה רפואית בעת צאתו לחו"ל או במשך ששת החודשים שקדמו לצאתו לחו"ל.
ח.הוצאות רפואיות , הוצאות אשפוז,קיצור הנסיעה או ביטול נסיעה אשר נבעו ממצב בריאות קיים או מחלה קודמת של המבוטח או בן משפחה קרוב הנובעים מאחת או יותר מהחלופות שלהלן: 1.מחלה שהיתה בטיפול או בהשגחה בעת היציאה לח"ול או במשך ששת החודשים שקדמו לכך או-

 

כללית

2.החמרת מחלה קיימת
הרחבה זו לא תכסה: א.מחלה שחלה בה החמרה בשנה הקודמת ליום תחילת הביטוח ו/או שלא הייתה מיוצבת בשנה זאת, וכן מחלת הכשל החיסוני הנרכש (איידס).
 

דף הבית אודותינו מידע פורום שיתופי פעולה מאמרים Passportcard צור קשר